Home     Contact Us     About Us     Service     ERP Impress Professional     Price     Downloads     News
Hot Promotion


PDP Purchase Order ราคา 10,000 บาท

โปรแกรมจัดซื้อ โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ

- สามารถออกใบขอซื้อแยกตามหน่วยงาน
- อนุมัติใบขอซื้อเพื่อออกใบสั่งซื้อ
- จำกัดวงเงินสั่งซื้อสำหรับแต่ละงาน/โครงการ
- สามารถตรวจสอบยอดสั่งซื้อที่ค้างรับ
- สามารถ Online ผ่าน Internet ได้

PDP Fixed Asset ราคา 10,000 บาท

โปรแกรมสินทรัพย์ โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ถวาร

- คำนวณค่าเสื่อมได้ 4 วิธี ทางบัญชีและภาษี
- คำนวณค่าเสื่อมแยกตาม งาน/หน่วยงาน
- โอนย้ายทรัพย์สินระหว่าง งาน/หน่วยงาน
- รองรับ Barcode และ Serial No.
- ต่อเชื่อมกับ Portable Scanner ได้

PDP Stock Control ราคา 10,000 บาท

โปรแกรมสต็อก โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง

- คำนวณต้นทุนแบบ Average, FIFO, LIFO, Lot
- กำหนดสูตรการผลิตได้
- โอนย้ายระหว่าง ที่ตั้ง/คลังสินค้า
- กำหนดประเภทการเบิกและการรับ
- รองรับ Barcode และ Serial no.

PDP General Ledger ราคา 10,000 บาท

โปรแกรมบัญชีแยกประเภท

- กำหนดรหัสบริษัท, สาขา, ฝ่าย, แผนก ได้ไม่จำกัด
- สามารถกำหนดงบประมาณได้ ถึง 5 ชุด
- สามารถเริ่มการใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องบันทึกยอดยกมา
- รองรับ Profit/Cost Center, Project/Job
- สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตลอด


Main Menu
· หน้าแรก
· About Impress Professional
· Contact Us
· Downloads
· News
· Our Company
· Our Service
· PDP Promotion Price
· Search
· สำหรับสมาชิก

ERP Impress Professional
รองรับการใช้งานในธุรกิจ..

- For Construction
- For Consignment
- For Manufacturing
- For Agriculture
- For Distribution
- For Jewelry
- For Metal
- For Wood
- For Law Office
- For Fund Management
- For Office Building

- ธนาคาร และ สถาบันการเงิน
- ธุรกิจ ออกแบบ รับเหมาก ก่อสร้าง ติดตั้ง
- อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เกษตร ขนม
- อุตสาหกรรมผลิตอาหารแช่แข็ง
- อุตสาหกรรมเคมีเกษตร
- อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สี พลาสติก
- อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายเหล็ก
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
- ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และ โรงพิมพ์
- ธุรกิจสื่อ และ โฆษณา
- ธุรกิจให้บริการ สำนักงานบัญชี
- ธุรกิจให้บริการ สำนักงานกฎหมาย
- ธุรกิจให้บริการ ศูนย์บริการซ่อม


ประเภทของโปรแกรม ERP Impress

- โปรแกรมฝากขาย โปรแกรมระบบฝากขาย
- โปรแกรมผลิต โปรแกรมวางแผนการผลิต
- โปรแกรมต้นทุน โปรแกรมต้นทุนการผลิต
- โปรแกรมกองทุน โปรแกรมบัญชีกองทุนรวม
- โปรแกรมบัญชีโรงพยาบาล
- โปรแกรมบัญชีโรงแรม
- โปรแกรมเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า
- โปรแกรมก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้ง
- ฯลฯ

โปรแกรม ERP Impress Professional

ประกอบด้วย ::

โปรแกรมด้านการขาย
- โปรแกรมขาย โปรแกรมขายสินา
- โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรม POS
- โปรแกรมฝากขาย consignment

โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ
- โปรแกรมจัดซื้อ โปรแกรมระบบจัดซื้อ

โปรแกรมจัดการสินค้า
- โปรแกรมสต็อก โปรแกรม stock contrl
- โปรแกรมคลังสินค้า Warehouse control

โปรแกรมด้านการบัญชี การเงิน
- โปรแกรมลูกหนี้ โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมเจ้าหนี้ โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมการเงิน เงินสด และ ธนาคาร
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภท
- โปรแกรมจัดทำงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน

โปรแกรมบริหารสินทรัพย์
- โปรแกรมสินทรัพย์ โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์

โปรแกรมด้านการผลิต (Production)
- โปรแกรมวางแผนการผลิต โปรแกรมผลิต
- โปรแกรมต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC)
- โปรแกรมต้นทุนการผลิตตามงาน
- โปรแกรมซ่อมบำรุง Maintenance (PM)

Product
PDP Accounting Software
ประเภทของโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป PDP

- โปรแกรมบัญชี รับเหมาก่อสร้าง
- โปรแกรมบัญชี รับเหมาติดตั้ง
- โปรแกรมบัญชี โรงงานอุตสาหกรรม
- โปรแกรมบัญชี ประกันภัย ประกันชีวิต
- โปรแกรมบัญชี ทั่วไป
- โปรแกรมบัญชี ชิปปิ้ง shipping
- โปรแกรมบัญชี freight forwarder
- โปรแกรมบัญชี สำนักงานบัญชี
- โปรแกรมบัญชี import export
- โปรแกรมบัญชี ศูนย์บริการ
- โปรแกรมบัญชี โบรกเกอร์ประกันภัย
- โปรแกรมบัญชี โรงสี
- โปรแกรมบัญชี ร้านวัสดุก่อสร้าง
- โปรแกรมบัญชี ภัตตาคาร
- โปรแกรมบัญชี โรงพยาบาล
- โปรแกรมบัญชี โรงเรียน
- โปรแกรมบัญชี โรงแรม


Who's Online
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

Login

User_Name

รหัสผ่านประกาศรับสมัครงาน


บริษัท เป็นผู้ผลิตโปรแกรมบัญชี (Software Account) และ โปรแกรม ERP (ERP Software) ชั้นนำของประเทศ ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่อไปนี้ ...
Programmer
- ปริญญาตรี มีความรู้ทาง VB, VB.net, Dehphi,PHP,ASP,SQL
- ประสบการณ์การทำงาน1ปีขึ้นไป
- รักการเรียนรู้และรักงานท้าทาย
Implementor (ด่วน)
- ปริญญาตรี ทางบัญชีหรือ คอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์การทำงาน1ปีขึ้นไป
- รักการเรียนรู้และรักงานท้าทาย
Marketing 1 ตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางด้านการตลาด
- ประสบการณ์การทำงาน1ปีขึ้นไป
- สามารถวางแผนการตลาดและการขายได้
Sales 5 ตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทุกสาขา
- ประสบการณ์การทำงาน1ปีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบและรักงานขาย
ผู้สนใจส่งรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครมาได้ที่ info@apacsoftware.co.th

เสียใจโมดูลนี้ไม่ทำงาน!

[ ย้อนกลับ ]
ซอฟต์แวร์คือ โปรแกรมต่างๆ บรรจุอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการ สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ประยุกต์ เป็น โปรแกรมด้านธุรกิจที่ใช้บริหารงานด้านต่างๆ เช่น ซื้อ ขาย ผลิต สต๊อค โปรแกรมบัญชีแยกประเภท ถือเป็นหัวใจหลักของระบบบัญชี เพราะเป็นส่วนที่รวมเอาข้อมูลจากระบบอื่นๆ เข้ามาจัดเป็นหมวดหมู่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ การทำ โปรแกรมบัญชีรายวัน ทำให้โปรแกรม PDP คือ โปรแกรมบัญชีไทย และเป็น โปรแกรมที่ใช้ในงานบัญชี หรือ โปรแกรมทางการเงิน สำหรับร้านค้าเล็กๆ สามารถใช้ โปรแกรมบัญชีร้านค้า PDP ได้ โปรแกรมเพื่องานบัญชี PDP โปรแกรมทางบัญชี โปรแกรมด้านธุรกิจ บัญชี หรือเรียกว่า ซอฟท์แวร บัญชี, ซอฟต์แวร์ ระบบ บัญชี สำเร็จรูป, คือโปรแกรมที่พัฒนา เพื่อ สำนักงานบัญชี โดย นักวางระบบ มืออาชีพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ PDP จึงสามารถถือได้ว่าเป็น โปรแกรมบัญชีที่ดีที่สุด และ เป็น โปรแกรมบัญชีที่ถูกที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความสามารถ กับ ราคา ของโปรแกรมบัญชี PDP เป็น โปรแกรมบัญชีแบบง่าย ที่มีคนนิยมใช้กันมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง ตัวอย่าง โปรแกรม ระบบ บัญชี บริหาร งาน จัด ซื้อ สินค้า วัตถุดิบ หรือ โปรแกรมสั่งซื้อ สินค้า โปรแกรมสั่งสินค้า โปรแกรม พิมพ์ ใบ สั่ง ซื้อ purchase order software purchasing system โปรแกรม po วิเคราะห์ ซื้อ purchase analysis software หน่วยงานจัดซื้อประกอบด้วย ฝ่ายจัดซื้อ แผนกจัดซื้อ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ตัวอย่าง โปรแกรม บริหาร ระบบ บัญชี เจ้าหนี้ รายจ่าย ค่าใช้จ่าย โปรแกรม พิมพ์ ใบ วางบิล ใบสำคัญ ใบสำคัญจ่าย ใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบรับของ ใบสำคัญงรับ แผนกการเงิน ตรวจสอบ ทำเช็ค ทะเบียนคุม เช็ค หนังสือ รับรอง การหักภาษี เจ้าหนี้การค้า วิเคราะห์ อายุ เจ้า หนี้ เพิ่มหนี้/ลดหนี้ Debit note Credit Note โปรแกรม ap system software โปรแกรม account payable software ระบบค่าใช้จ่าย โปรแกรมด้านบัญชี PDP สามารถ กำหนด อัตรา แลกเปลี่ยน สกุล เงิน ตรา ต่าง ประเทศ multi currency หลาย สกุลเงิน โดย อ้างอิง อัตราของ ธนาคาร แห่งประเทศไทย คำนวณ กำไร ขาดทุน จาก อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร ตัวอย่าง โปรแกรม บัญชี คำนวณ ภาษี เพื่อ กรม สรรพากร สำหรับ หน่วยงาน ราชการ โรงงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สามารถ เชื่อมต่อทางไกล เชื่อมต่อสาขา ในลักษณะ ครบวงจร all in one software sme software โปรแกรม import export ตัวอย่าง โปรแกรม บริหาร ระบบ บัญชี งาน ขาย สินค้า พิมพ์บิล ออกบิล ขาย โปรแกรม ใบ เสนอ ราคา sale order software รายรับ บัญชีลูกหนี้ ลูกหนี้ ar system account receivable software ระบบรายรับ โปรแกรม วิเคราห์ ขาย sales analysis รับล่วงหน้า พัฒนาธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ พิมพ์ ใบ เสร็จ ประมาณ ประเมิน เป้า การ ขาย เชื่อ สด บริการ Retail management software หมายถึง โปรแกรม point of sales หรือ pos หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน สำหรับ ธุรกิจ ขายปลีก retail business ตัวอย่าง โปรแกรมสินค้าคงคลัง โปรแกรม สต๊อค สต๊อก ควมคุม สต็อค สต็อก การ์ด โปรแกรม inventory control system access โปรแกรมระบบสต็อก ระบบบัญชีสต็อก ระบบควมคุมสต็อก ระบบบริหารสต็อก โปรแกรมสต็อก บริหาร คลังสินค้า บัญชีคุมสินค้า โปรแกรมจัดการคลังสินค้า management control stock software stock management สต๊อคการ์ด รายงานสต๊อคการ์ด สตอก สตอค การเบิกจ่าย เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเขียน วัสดุสินเปลือง โปรแกรมสินค้าคงคลัง หรือ โปรแกรม stock หรือ โปรแกรม inventory control หรือ โปรแกรมสต็อก สินค้า หรือ โปรแกรมสต๊อก สินค้า ช่วยในการ บริหาร จัดการ การ รับ เบิก สินค้า หรือ วัตถุดิบ ให้เป็น ระบบ สามารถ ติดตาม และ ตรวจสอบได้ โปรแกรมสินค้าสำเร็จรูป เครื่องมือสำหรับบริหาร สินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่าง โปรแกรม ระบบ บัญชี สินทรัพย์ ถาวร หรือ โปรแกรมสินทรัพย์ สำหรับ บริหาร ทรัพย์สินถาวร หรือ โปรแกรม Fixed Asset software system Fixed Assets program หรือโปรแกรม คำนวณ ค่าเสื่อมราคา ไว้บริหารวางแผนเกี่วยกับ ค่าเสื่อม โปรแกรม ทรัพย์สิน ถาวร โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับ ติดตาม ทรัพย์สิน ที่ไม่มีมูลค่าได้ โปรแกรม ระบบ บัญชี แยก ประเภท รวบรวม ข้อมูล จาก โปรแกรม ส่วนอื่น เพื่อจัดทำงบทดลอง งบกระดาษทำการ general ledger system gl software โปรแกรม บัญชี ฝากขาย หรือ โปรแกรม ระบบ ฝาก ขาย ตาม ห้าง ระบบ ฝากขาย ขายฝาก หรือ โปรแกรม consignment consign ใช้ได้กับ สินค้า เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หนังสือ เครื่องสำอาง แฟชั่น เครื่องดื่ม เหล้า โปรแกรม บัญชี บริหาร ธุรกิจ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตั้ง โปรแกรม บริหาร ก่อสร้าง โปรแกรม รับเหมา โปรแกรมบัญชีบริการ โปรแกรมบัญชีผลิต โปรแกรมบัญชีศูนย์บริการ โปรแกรม บริหาร ต้นทุน ก่อสร้าง site งานก่อสร้าง โปรแกรม BOQ โปรแกรมคำนวณ BOQ สำหรับธุรกิจ ก่อสร้าง BOQ สำหรับรับเหมาติดตั้ง,โปรแกรม รับเหมา, โปรแกรมควบคุมงบประมาณ, ควบคุมงบประมาณก่อสร้าง,โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง, โปรแกรมควบคุมการก่อสร้าง, ถอดแบบ BOQ, บริหารต้นทุน ก่อสร้าง, โปรแกรมควบคุมการเบิกจ่าย โปรแกรม บริหาร ต้นทุน งาน โครงการ ก่อสร้าง ประเมิน ค่าใช้จ่าย และยังสามารถใช้กับ ร้าน ขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง hardware ชื่อ โปรแกรม Enterprise Resource Planning ทำงานบน windows platform อื่นๆ เช่น sap oracle acppac microsoft navision axcepta softwareเป็นต้น ต่อเชื่อมกับ database sql oracle microsoft sql server access โปรแกรม ระบบ บัญชี แยก ประเภท, ระบบ บัญชี สินค้า คงคลัง, การ บริหาร สินค้า คงคลัง, ซอ ฟ ท์ แว ร์ ระบบ บัญชี, โปรแกรม บัญชี ส ต็ อก, โปรแกรม บัญชี sme โปรแกรบัญชีฟรี, โปรแกรมบัญชีครัวเรือน, โปรแกรมบัญชีรายรับรายจ่าย,โปรแกรม บัญชี erp, โปรแกรม สำเร็จรูป ระบบ บัญชี ตัวอย่าง โปรแกรม ระบบ บัญชี วิเคราะห์ งบการเงิน ออกแบบ งบ การเงิน งบลงทุน ของ บริษัท จำกัด ห้าง หุ้น ส่วน นิติบุคคล มหาชน ตลาดหลักทรัพย์ กลต หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่าง รายงาน การจดทำ งบการเงิน ผู้ตรวจสอบ audit auditor มาตรฐาน การ บัญชี เพื่อ การ บริหาร โรงแรม โรงเรียน โรงงาน รับ เหมา ก่อสร้าง ปตท ธนาคาร การ จัดทำ วิเคราะห์ งบ การ เงิน FR income financial statement cash flow balance sheet working paper profit and lose โปรแกรมบัญชี ERP Impress สำหรับบริษัทบริหารจัดการกองทุน fund account สำหรับสำนักงานกฎหมาย for law office for account office วางระบบ วางระบบบัญชี การวางระบบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบภาษี โปรแกรม ERP Impress Professional มี โปรแกรมด้านการผลิต หรือ โปรแกรมผลิต เช่น โปรแกรมวางแผนการผลิต โปรแกรมควบคุมต้นทุนการผลิต โปรแกรสำเร็จรูป ERP Impress โปรแกรมฝากขาย สำหรับธุรกิจฝากขาย consign consignment program consignment software, program consignment, software consignment,consignment system,ซอฟท์แวร์ ระบบฝากขาย สัญญา ระบบฝากขาย โปรแกรม POS, โปรแกรม ขายหน้าร้าน, Point of Sale System, โปรแกรม ณ. จุดขาย, เครื่องยิงบาร์โค้ด, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรมบัญชี pos, software point of sales โปรแกรมพิมพ์ บาร์โค้ด, โปรแกรมบัญชี รองรับ เครื่องอ่าน บาร์โค้ด barcode reader handheld scanner โปรแกรมทางบัญชี PDP เป็นโปรแกรมบัญชี all in one ที่รวมทุกระบบไว้ในโปรแกรมเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน โปรแกรม CRM โปรแกรม Payroll บริหารบุคคล ทรัพย์ยากรมนุษย์,โปรแกรมเงินเดือน,โปรแกรมบัญชีเงินเดือน โปรแกรมศูนย์บริการ โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ โปรแกรมบัญชีศูนย์บริการ โปรแกรมบัญชี ศูนย์บริการ โปรแกรมบัญชีสำหรับศูนย์บริการ เน้น การเปิด job และ ติตตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม งาน เพื่อสรุปเปิดบิลขาย โปรแกรมสำเร็จรูป ERP Enterprise Resource Planning คือระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ที่สามารถเชื่อมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆเข้าด้วยกัน โปรแกรม วางแผน บริหาร ตาราง การ ผลิต MRP Manufactoring Resource Planning กำลัง การ ผลิต เครื่องจักร คน ปัจจัย สนับสนุน การ ผลิต ต้นทุน วัตถุดิบ ต่อ หน่วย โปรแกรมบัญชี บริหารกองทุน, โปรแกรมระบบบัญชี จัดการกองทุน , ระบบบัญชี สำหรับ บริษัท จัดการกองทุน กองทุนรวม, Asset Management Accounting , Fund Management Accounting System, โปรแกรมบัญชีกองทุนรวม, โปรแกรมบัญชีสำหรับกองทุน สามารถมองภาพรวมของทุกกองทุนเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ง่ายต่อการบริหารและจัดการ Warehouse Management System โปรแกรม ระบบ บริหาร จัดการ ควบคุม คลังสินค้า การจัดส่ง การกระจาย สินค้า วัตถุดิบ ช่วยให้การจัดเก็บเป็นไปอย่างมีระบบและใช้พื้นที่การเก็บอย่างเต็มประสิทธิภาพ โปรแกรมบัญชี ขนส่ง, Transportation Management , Logistic software, โปรแกรม โลจิสติก, ระบบโลจิสติก โปรแกรมบัญชี โลจิสติกส์, การ บริหาร จัดการ โล จิ สติ ก ส์,โปรแกรม โลจิสติกส์, โปรแกรม ระบบ โลจิสติกส์, โปรแกรม บริหาร ระบบ โลจิสติกส์, Logistic Management software โปรแกรม ชิปปิ้ง, โปรแกรมบัญชี ชิปปิ้ง, shipping software shipping, ระบบชิปปิ้ง, โปรแกรม freight forwarder, โปรแกรมบัญชี freight forwarder โหลดโปรแกรมบัญชี, download โปรแกรมบัญชี, ดาวโหลดโปรแกรมบัญชี,โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ โปรแกรมบัญชี RFID, โปรแกรม RFID, โปรแกรม รองรับ RFID โปรแกรมสร้างฟอร์ม โปรแกรมออกแบบฟอร์ม การลงบัญชี โปรแกรมบัญชีตามมาตรฐาน IFRS
eXTReMe Tracker


Copyright (c) 2004 APAC SOFTWARE CO., LTD. All rights reserved
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txtTel:(662)675-0110-4 Fax:(662)675-0116 Email:info@apacsoftware.co.th